വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Summer vacation of Engineering Colleges for the year 2015-reg 31-03-2015 6815
Condonation of Attendence shortage - Various Polytechnics 30.03.2015 29-03-2015 4370
Condonation of Attendence shortage - Various Polytechnics -27.03.2015 27-03-2015 4333
Promotion of UD Clerks -in review of modified gradation list as per Hon'ble High Court Judgment 26-03-2015 8754
Promotion of Head Clerks and reversion of Senior Superintendent as Junior Superintendent - as per Hon'ble High Court Judgment 26-03-2015 6500
Promotion of Senior Clerk and reversion of Junior Superintendent as Head Clerk/Head Accountant - as per Hon'ble High Court Judgment 26-03-2015 10121
Revesion of Junior Superintendents/Head Accountants as Senior Clerks-as per Hon'ble High Court Judgment 26-03-2015 5695
Condonation of Attendence shortage - Various Polytechnics 25-03-2015 4389
Grace Mark and extra time to Hearing Impaired Students 25-03-2015 4298
Condonation of shortage of attendance for students - Various Polytechnics/IHRD Polytechnic Colleges 24-03-2015 4624
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.