വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Probation Clarification 28-11-2014 4529
Final gradation list of Tradesman in various trades 26-09-2014 17523
Promotion of Engineering College Teachers- List of Eligible Applicants 26-09-2014 7403
Maintanance of Institution Vehicles. 19-05-2014 4183
Administrative Vigilance Cell-verification of appointments made in Government service during 1-1-2001 to 31-1-2010-reg. 19-05-2014 5855
Recording of annual confidential report by reporting authorities-Guidelines issued. 17-05-2014 6199
Deputation under QIP for Ph.D/M.Tech and M.Arch Courses for the year 2014-2015 for Engineering College Teachers applications invited.Application form. 15-05-2014 6025
MHRD Scheme of up gradation Existing Polytechnic-Submission of Utilisation Certificate-reg. 15-05-2014 5262
Provisional seniority list of Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II/Draftsman Gr.II in Mechanical Engineering eligible for promotion as Workshop Foreman in Polytechnics.List. 09-05-2014 10931
Preparing Seniority list of Part time contingent employees-reg.List. 09-05-2014 29414
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.