വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
കേരള പി.എസ്.സി ശുപാർശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇൻ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ തസ്തികയില്‍ താത്കാലികമായി നിയമിച്ച് - ഉത്തരവ് 09-08-2019 361
Government Polytechnic Colleges-Lecturer in Computer and Computer Hardware Maintanance Engineering-Temporary appointment-Regularised-Orders issued. 09-08-2019 328
Academic (A) Section Election of office bearers to the Polytechnic College Students Union-2019-2020. 07-08-2019 355
തസ്തികമാറ്റം - മലപ്പുറം ജില്ല - വാച്ച് മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് തസ്തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ്സ്തികയില്‍ നിന്നും ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് ആയി - തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് 06-08-2019 255
തസ്തികമാറ്റം - കോഴിക്കോട് ജില്ല - വാച്ച് മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് തസ്തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ് 06-08-2019 194
സർക്കാർ കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് -അസിസ്റ്റൻറ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റ നിയമനം നല്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പടുവിക്കുന്നു - 05-08-2019 316
ഫയല്‍ അദാലത്ത് - നോഡല്‍ ഓഫീസറെ നിയോഗിച്ച്‍ - ഉത്തരവ് 03-08-2019 335
01.01.2016 മുതല്‍ 31.12.2017 വരെ വിവിധ ട്രേഡുകളില്‍ ട്രേഡ്‍സ്മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പരിഷ്ക്കരിച്ച് - ഉത്തരവ് 03-08-2019 451
10.01.2018 മുതല്‍ 31.07.2019 വരെ വകുപ്പിലുണ്ടായ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയുടെ ഒഴിവുകളില്‍ 10% ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 02-08-2019 616
പത്തനംതിട്ട‍ ജില്ല – ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് സ്ഥലം മാറ്റം / വാച്ച്മാന്‍ തസ്തിക മാറ്റം - ഉത്തരവ് 02-08-2019 214
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.