വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Appointment of Assistant Professors in Electrical & Electronics Engineering – Government Engineering Colleges – Candidate advised by Kerala Public Service Commission – Provisional Appointment of - Orders 12-07-2019 502
Transfer, Promotion and posting of Senior Superintendents- Orders 12-07-2019 617
Appointment of Assistant Professors in Electronics & Communication Engineering – Government Engineering Colleges – Candidate advised by Kerala Public Service Commission – Provisional Appointment of - Orders 12-07-2019 536
ഇലക്ട്രോണിക്സ്&കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ തത്തുല്യ തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തികമാറ്റ നിയമനം നല്‍കിയത്-ബഹു.കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണല്‍ OA നം1217/2019 ന്റെ വിധിക്കനുസൃതമായി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിന് വിധേയമാകുന്നത്-സംബന്ധിച്ച് 11-07-2019 457
Gradation List of candidates who acquired B. Tech qualification for appointment by transfer to the post of lecturer in Polytechnic / Workshop Superintendent in Polytechnic Colleges up to 31.01.2019 – Finalised - Orders 10-07-2019 539
ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം 09-07-2019 552
ഈ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ 01.01.2016 മുതല്‍ 31.12.2017 വരെ വിവിധ ട്രേഡുകളില്‍ ട്രേഡ്സ്‍മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പരിഷ്ക്കരിച്ച് - ഉത്തരവ് 09-07-2019 448
STP 1052 - “Refresher Programme” for Head Clerk / Head Accountant, Jusinor Superintendent / Cheif Accountant / Technical Store Keeper at IMG Thiruvananthapuram from 22.07.2019 to 26.07.2019 – Officers Deputed – Orders 09-07-2019 338
Institutional Transfer to students of various Polytechnic Colleges – Modified – Orders 08-07-2019 273
Deputation for higher studies to undergo Ph.D / M.Tech / M.Arch/ 60 days Pre-Ph.D Programme under Quality Improvement Programme (QIP) 2019 - 2020 - Teachers of Government / Aided Engineering Colleges – Orders issued - Reg 08-07-2019 394
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.