വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Fixation of pay of HoS in Electronics Engineering & Computer Engineering of various Government Polytechnic Colleges into AICTE Scale – Orders 15-05-2019 345
Placement of qualified incumbents in Government Polytechnic Colleges under AICTE Scheme – Advanced increments in agreement with clause VII of GO(MS)No.75/2014/Fin dated 20.02.2014 -Orders 15-05-2019 315
ഇന്‍സ്‍ട്രമെന്‍റ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ ശ്രീമതി. സ്മിത വി. - കെ.എസ്.ആര്‍ ഭാഗം 1 ചട്ടം 91എ പ്രകാരം അനുവദിച്ച ശൂന്യവേതനാവധിയുടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗം റദ്ദു ചെയ്തു - പുനഃപ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ് 14-05-2019 236
ഇന്‍സ്‍ട്രമെന്‍റ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ ശ്രീ. ശ്യാംരാജ് ആര്‍. എല്‍.- കെ.എസ്.ആര്‍ ചട്ടം 88 പ്രകാരം അനുവദിച്ച ശൂന്യവേതനാവധിയുടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗം റദ്ദു ചെയ്തു - പുനഃപ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ് 14-05-2019 216
ഇന്‍സ്‍ട്രമെന്‍റ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ ശ്രീമതി. സത്യഭാമ എന്‍.ആര്‍. - കെ.എസ്.ആര്‍ ഭാഗം 1 ചട്ടം 91എ പ്രകാരം അനുവദിച്ച ശൂന്യവേതനാവധിയുടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗം റദ്ദു ചെയ്തു - പുനഃപ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ് 14-05-2019 198
Government Commercial Institute, Punalur – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned – Orders 09-05-2019 259
GPF rules – Withdrawal from the fund – Revision of the upper monetary limit for various categories of sanctioning authorities for sanctioning NRA/conversion of TA to NRA- orders issued. 08-05-2019 605
Orientation programmes for instructors of Govt. Commercial Institutes and Govt. Institute of Fashion Designing - on 2019 May 9th, 10th and 2019 May 20th to 23rd respectively at BSNL Telecom Training Centre,Kaimanam,Thiruvananthapuram–Officers Deputed 03-05-2019 323
NSS Polytechnic College, Pandalam – Non Compound Advance Increments sanctioned to 4 Lectures in Computer Engineering and one Lecturer in Electronics and Communication Engineering, who acquired M.Tech Degree while in service cancelled – Orders 02-05-2019 401
Order of Hon'ble KAT dated 29.03.2019 in OA(EKM)No.624 of 2019 filed before the Hon'ble KAT filed by Sri. Paulose KC , Lecturer in Civil Engg, GPTC Kalamassery, EKM-Complied with & promotion granted provisionally to the Lecturers in Civil Engg in GPTCs - 30-04-2019 300

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.