വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
GPF rules – Withdrawal from the fund – Revision of the upper monetary limit for various categories of sanctioning authorities for sanctioning NRA/conversion of TA to NRA- orders issued. 08-05-2019 650
Orientation programmes for instructors of Govt. Commercial Institutes and Govt. Institute of Fashion Designing - on 2019 May 9th, 10th and 2019 May 20th to 23rd respectively at BSNL Telecom Training Centre,Kaimanam,Thiruvananthapuram–Officers Deputed 03-05-2019 331
NSS Polytechnic College, Pandalam – Non Compound Advance Increments sanctioned to 4 Lectures in Computer Engineering and one Lecturer in Electronics and Communication Engineering, who acquired M.Tech Degree while in service cancelled – Orders 02-05-2019 406
Order of Hon'ble KAT dated 29.03.2019 in OA(EKM)No.624 of 2019 filed before the Hon'ble KAT filed by Sri. Paulose KC , Lecturer in Civil Engg, GPTC Kalamassery, EKM-Complied with & promotion granted provisionally to the Lecturers in Civil Engg in GPTCs - 30-04-2019 306
Polytechnic Stream – Keltrac, Aroor Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 30-04-2019 236
2019-20 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തിലെ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രവേശനം - പ്രോസ്പെക്ടസിലെ ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് - ഉത്തരവ് 29-04-2019 360
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 29-04-2019 235
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned – Orders 29-04-2019 229
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance –Third Time – Sanctioned – Orders 27-04-2019 248
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned – Orders 26-04-2019 248

>

Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.