സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Extension of Approval of Existing Diploma Courses in the Self Financing Polytechnic Colleges in the State for the year 2018-2019 – Sanction accorded – orders issued 14-02-2019 51
Kerala Government Servant’s Conduct (Amendment) Rules,2018. 13-02-2019 119
ലോക മാതൃഭാഷാദിനം - സംബന്ധിച്ച് 13-02-2019 75
Department of Food & Public Distribution – Allocation of Foodgrains under Welfare Institutions and Hostel Scheme - Reg 13-02-2019 58
കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ വച്ച് 07.02.2019 ന് നടത്താനിരുന്ന "പ്രൊഫഷണല്‍ സ്റ്റുഡന്‍സ് സമ്മിറ്റ്" 10.02.2019 തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റി - ഉത്തരവ് 13-02-2019 44
Asset Maintenance Works in Various Government Polytechnics – Administrative Sanction – accorded – Orders issued. 12-02-2019 83
NABARD – RIDF XXIV – Projects sanctioned for 2018-19 – Administrative Sanction Accorded - Orders 11-02-2019 105
Construction at Various Government Polytechnic Colleges – Administrative Sanction Accorded - Orders 11-02-2019 110
Asset Maintenance of Various Government Engineering Colleges – Administrative Sanction – Accorded – Orders 05-02-2019 138
Annual Plan 2018-2019 Government Polytechnic Colleges- Governemnt order according Administrative Sanction & Purchase Sanction for the purchase of Computers – Erratum Orders issued. 02-02-2019 166
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.