സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Purchase of Furniture, MEMS specific software tool conventorware, Proprietary software, LCD Projectors, Sound systems, networking accessories, equipment and conduct of workshop, etc for various GECs under the DTE-AS accorded –Modified-Orders 07-12-2018 75
SPARK PMU General Guidelines to be followed by users and also for data correction - Reg 06-12-2018 117
Centralized Procurement - Rate contract with Microsoft for supply of Windows 10 Professional Upgrade License for the State – Approved - Orders 01-12-2018 174
Centralised Procurement and Rate Contract System - Revision of TSP Charges and further guidelines – Approved - Orders 28-11-2018 205
Contempt Petition (Civil) filed by Dr. Priyadarsini RS, Asst Professor in Civil Engineering–Order–alleging the non compliance of Order of the Hon’ble KAT in OA No.1692/2016 dated 18.01.2017–Direction of Hon’ble KAT–Complied with–Orders 28-11-2018 213
Uploading of details in Websites of Organisations coming under Higher Education Department – Additional Instructions - Orders 24-11-2018 997
ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്‍റ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് 23-11-2018 357
Centralized procurement - Rate contract for Desktops - Approved - Orders 23-11-2018 221
Administrative Sanction for the Introduction of Art Innovation Lab in Government College of Fine Arts, Thiruvananthapuram – Sanction Accorded – Orders 21-11-2018 130
Remarks on KEAM- 2019 16-11-2018 305

 

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.