സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Annual Plan 2018-19 – Various Government Polytechnic Colleges – Construction works, Purchase of furniture, Desktop Computers, Bar Code readers, Heavy Duty Printers – Administrative Sanction & Purchase Sanction – Sanction Accorded - Orders 10-10-2019 179
പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഹാജര്‍ കുറവ് മാപ്പാക്കല്‍ - പുതിയ വ്യവസ്ഥകള്‍ രൂപപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ് 01-10-2019 313
NABARD – RIDF XXV – Projects sanctioned for 2019-20 – Work entrusted with KITCO – Administrative Sanction – Accorded – Orders 01-10-2019 164
Purchase of Furniture for Various Departments in Government Engineering College, Kozhikode – Purchase Sanction accorded – Orders 30-09-2019 118
Extending AICTE pay scale to the Head of Departmnet promoted as per G.O. (Rt) No. 683/2019/H.Edn dated 30/04/2019 and G.O. (Rt) No. 699/2019/H.Edn dated 03/05/2019 – Orders 30-09-2019 250
സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജുളിലെ സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് തസ്തികയില്‍ സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 30-09-2019 204
Accumulated amount in PD account – Utilising the amount - Orders 23-09-2019 357
Construction Works & Purchase of Furniture for various Government Polytechnic Colleges – Administrative Sanction & Purchase Sanction – Accorded - Orders 07-09-2019 385
Government Polytechnic Vechoochira – Construction of Workshop, Drawing Hall, Gate Tower, Security Room, Canteen, Chemistry Lab and Play Ground – Administrative Sanction – Accorded – Orders 07-09-2019 228
Self Financing Engineering / Architectural Colleges – Renewal of NOC – Exemption granted - Orders 06-09-2019 233
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.