സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
2019 ലെ മധ്യവേനല്‍ അവധി - സ്പഷ്ടീകരണം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 06-09-2019 596
Administrative Sanction issued by PWD for the works related to other Departments - Departments which have entrusted their works with PWD - meeting on 30/08/2019 - intimation -reg 29-08-2019 325
ബി.ടെക്/ബി.ആര്‍ക്ക് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള 2019 വർഷത്തെ കേന്ദ്രീകൃത സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്‍ - സംബന്ധിച്ച് 29-08-2019 265
Extension of date of Admission to Engineering/Architecture courses-Reg. 29-08-2019 227
NABARD Schemes – RIDF XXIV – Projects sanctioned for 2018-19 – entrusting works to M/s. Kerala Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd. (KITCO) instead of KITE – Revised Administrative Sanction – Accorded – Orders 27-08-2019 178
Purchase of Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization for Government Engineering College, Kannur – Revised Administrative Sanction – Accorded – Orders 26-08-2019 182
Purchase of Conventorware MEMS design Software for Government Engineering College, Kannur – Purchase Sanction – Accorded – Orders 26-08-2019 154
Purchase and Installation of CCTV System for Exam Wing in College of Engineering Trivandrum – Purchase Sanction – Accorded – Orders 26-08-2019 141
സയാഹ്ന കോഴ്സുകളിലെ പരീക്ഷ വിജയിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്സു് പൂർത്തിയാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശം നൽകി ഉത്തരവ്. 26-08-2019 286
Purchase of furniture , ETAP sotware, ABAQUS software, Turnitin Plagiarism Checking Software and Construction of Central Library etc for various Government Engineering Colleges - Administrative sanction accorded - Orders 20-08-2019 283
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.