സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ കണ്ടിന്യൂയിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ ഡയറക്ടറുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മൂന്നാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജില്‍ 2019-20 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ എ.ടെക് ട്യൂഷന്‍ സെമസ്റ്ററിന് 12,000 രൂപയായി കുറയ്ക്കുന്നത് - അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ് 21-06-2019 183
Government Polytechnic College Vennikulam – Construction of a Common Computer Facility Lab, Class Rooms and Canteen – Administrative Sanction – Accorded - Orders 13-06-2019 272
Order of Hon’ble KAT dated 20-08-2018 and 26-11-2018 in OA No.1616/2018 and OA(EKM) 2201/18 filed by Smt. Jalaney J. and Smt. Jasmine K.S. respectively – Complied with – Orders 06-06-2019 539
OP(KAT) 182/2019 filed by Dr.A.Praveen. Profeesor in Civil Engineering- Interim order dated 30.04.2019 – Direction of Hon’ble High Court- Complied with- orders issued 01-06-2019 499
Appointment of Dr. Manoj Kumar K., Assistant Professor, Department of Architecture, College of Engineering, Trivandrum to the post of Principal, Kerala State Institute of Design (KSID) on deputation basis for a period of one year–Sanctioned–Orders 30-05-2019 328
Pension Sanctioning Authority of the Librarians under Common Pool Library Service- Orders Issued. 25-05-2019 372
Asset Maintenance of various Government Engineering Colleges – Administrative Sanction accorded - Orders 18-05-2019 439
Filling up of posts in Competition Commision of India on deputation basis - Reg 18-05-2019 407
കേരള സർക്കാർ - അസാധാരണ ഗസറ്റുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്നത്തിനുള്ള മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ 13-05-2019 455
Promotion of Lecturers to Head of Departments - GO Modified - Orders 04-05-2019 1191

>

Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.