സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
കോമൺപൂൾ ലൈബ്രറി സർവീസിലെ ലൈബ്രേറിയന്‍മാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റവും നിയമനവും സ്പാർക്ക് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് Authorised Officer റെ നിശ്ചയിച്ച് - ഉത്തരവ് 19-02-2020 413
Centralized Procurement and Rate Contract System (CPRCS) - High End Laptop rates derived in the competitive tender - Approverd - Orders 18-02-2020 430
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – Purchase of “Jack Software” - Administrative Sanction accorded - Orders 12-02-2020 445
College of Engineering, Thiruvananthapuram – Setting up of Centre for High Performance Computing Facility – Administrative Sanction accorded - Orders 29-01-2020 563
Ba-Bapu 150 year celebration, Recommendation and Suggestions - Reg 21-01-2020 553
Post Graduate Diploma in e-Governance (PGDeG) jointly conducted by IIITM-K and IMG – Creating 15 additional seats for including candidates from the Autonomous Institutions, Boards, Corporations, Universities and PSUs – Sanction accorded - Orders 13-01-2020 670
College of Engineering Tvm – Upgradation of Mescope VES5 Software - Revised Administrative Sanction and Purchase Sanction accorded - Orders 10-01-2020 478
Rajiv Gandhi Institute of Technology Kottayam - Purchase of Desktop computer systems - Revised Administrative Sanction and Purchase sanction accorded - Orders 10-01-2020 477
Use of e-TR-5 receipts in Government Departments – Extension of implementation of e-TR-5 receipts up to 31.03.2020 – Approved - Orders 10-01-2020 968
LBS Centre for Science and Technology - Deputation of Sri. Farook A., Associate Professor, Government Engineering College, Barton Hill as Joint Director – Sanction accorded - Orders 07-01-2020 557
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.