സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Technical -Irregularities in the purchase of various tecnical items-QV Report-reg 19-07-2016 3006
Minutes of the Meeting in connection with the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging with Higher Education Institutions 16-07-2016 2672
Admissions to Professional Degree Courses 2016-17 - Fee Structure and Allotment of seats by the CEE in the Self Financing Engineering Colleges under KSFECMA - Orders issued 07-07-2016 8090
Superseding of National Vocational Education Qualification Framework (NVEQF) programmes conducted in Government Technical High Schools by National Skill Qualification Framework (NSFQ)- Orders issued 18-05-2016 3437
Higher Education - Direct contact /meeting of foreign Embessies/High Commissions/Consulates with dignitaries of State Govt. - Protocol to be maintained-reg 01-04-2016 3128
Higher Education - Compliance of Model Code of Conduct -reg 01-04-2016 3322
അദ്ധ്യാപികമാരുടെ വസ്ത്രധാരണം -സംബന്ധിച്ച് 28-03-2016 4938
GAD-Direct Contact/Meeting of foriegn Embessies/High Commissions Consultates with Dignataries Officials in the State Government/Protocol to be Maintained-Reg. 18-03-2016 2694
Provisional promotion of Clerks/U D Typists as Senior Clerks for the vacancies from 01 /04 /2010 to 01/03/2015 - Revised and promotion to the vacancies occurred from 02.03.15 to 04.11.2015 on the basis of the departmental test result published on 29.04. 03-03-2016 3532
upgradation of the post of junior Superintendent as Senior Superintendent in 15 Govt. Polytechnic Colleges - Orders issued. 29-12-2015 4104
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.