സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Use of e-TR5 receipts in Government Departments – Modified instructions to be followed with effect from 01.01.2020 – Approved - Orders 01-01-2020 819
Purchase of Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization for Government Engineering College, Kannur – Purchase Sanction accorded - Orders 26-12-2019 493
Government Order issued in compliance with the Order of Hon’ble Kerala Administrative Tribunal dated 29-08-2019 in OA 1675/2019 filed by Sri. Rajesh P, Head of Section, Electronics Engineering – Modified - Orders 20-12-2019 795
Government Engineering College, Wayanad – Purchase of Furniture - Revised Administrative Sanction accorded-Action in issuing Purchase Sanction by the principal-ratified - Orders 11-12-2019 529
Purchase of Networking Accessories for Various Departments in College of Engineering, Tvm – Purchase Sanction accorded – Orders 11-12-2019 484
Polytechnic Colleges – All India Council for Technical Education (AICTE) Approval – Board of Governors – Constituted – Orders 10-12-2019 840
25.01.2019ലെ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം - ഖണ്ഡിക 22 - നടപടി റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 05-12-2019 702
Purchase of 32 Numbers of Laptops – Government Engineering College, Kannur – Purchase Sanction accorded - Orders 02-12-2019 522
Purchase of 15 Nos of Desktop Computers, Government Engineering College, Wayanad - Purchase Sanction accorded - Orders 25-11-2019 529
Proposal for the Purchase of Furniture in Government Technical School, Ezhukone – Administrative Sanction accorded - Orders 21-11-2019 539
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.