സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Purchase of Furniture for newly constructed SC/ST Hostel of Government Engineering College, Barton Hill, Thiruvananthapuram - Administrative Sanction and Purchase Sanction - Accorded – Orders 08-03-2017 2308
Administrative Sanction for the purchase of 51 numbers of Desktop Computers for the use of Government Engineering College, Sreekrishnapuram, Palakkad - Accorded – Orders 08-03-2017 2730
Administrative Sanction and Purchase Sanction for the purchase of furniture for setting of Language Lab in Government Engineering College, Sreekrishnapuram, Palakkad - Accorded – Orders 08-03-2017 2456
ഗവ. പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജുകള്‍ - കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റുകാര്‍ക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള- ഉത്തരവ് 06-03-2017 2887
പിന്നോക്ക സമുദായ വികസനം - 23/05/2014 ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്) നമ്പർ 10/2014/പിസവിവയുടെ അനുബന്ധ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപെടുത്തിയിട്ടുള്ള 30 സമുദായങ്ങൾക്ക്‌ വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിൽ സ്പഷ്ടീകരണം നൽകി - ഉത്തരവ് 27-02-2017 4238
Quality Improvement Programme – Guidelines – Modified - Orders 21-02-2017 3147
Administrative Sanction for the Purchase of Computers and Printers in Government College of Engineering, Kannur – Accorded - Orders 20-02-2017 2582
Leave without allowances for study purpose – Smt. Swarna C., Head of Department in Computer Engineering, Government Polytechnic College, Kasaragod – Sanctioned – Orders 15-02-2017 5703
Leave without allowances for study purpose – Smt. Usha Rani T.O., Head of Department in Electronics and Communication Engineering, Residential Women’s Polytechnic College, Payyannur – Sanctioned – Orders 15-02-2017 2622
Leave without allowances for study purpose – Sri. Jayaprasad V.V., Head of Department in Automobile Engineering, Government Polytechnic College, Kalamassery – Sanctioned – Orders 15-02-2017 2603
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.