സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
All India Council for Technical Education (Gender Sensitization, Prevention and Prohibition of Sexual Harassment of Women Employees and Students and Redressal of Grievances in Technical Institutions) Regulations, 2016 23-11-2016 3541
Observance of 'Constitution Day' on 26th November in all Educational Instructions and Government Departments - Instructions issued 22-11-2016 2874
Transfer and Posting of Principals of Government Polytechnic Colleges - Sanctioned - Orders 15-11-2016 3523
Elimination of Lymphatic Filariasis - Mass Drug Administration on Nov 11th to Dec 8th 2016 at Palakkad District - Govt Offices - Participation of all Staff 14-11-2016 3160
ലൈബ്രേറിയൻമാർക്ക് പരിശീലനം നല്കുന്നതിലേക്കായി റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അനുമതി നൽകിയുള്ള - ഉത്തരവ് 10-11-2016 2967
Purchase Sanction - Purchase of furniture for Design Studio of Architecture Department in RIT Kottayam 10-11-2016 2943
Sanction accorded - for the construction of new Academic Block in Govt. Engineering College,Barton Hill, Thiruvananthapuram 10-11-2016 2690
Construction of Geotechnical Research and Testing Centre in College of Engineering, Thiruvananthapuram - Administrative Sanction - Accorded Orders 09-11-2016 3146
Administrative Sanction for various construction works in Government Technical Schools under DTE - Orders 09-11-2016 3355
Extension of Top Floors in Academic Blocks I & II with light weight roofing and provision for rainwater harvesting in GEC Painavu, Idukki - Sanction Accorded - Orders 09-11-2016 2849
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.