സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
GO:No 1234/55 Admission B Tech 2014 09-04-2014 4214
Enhancement of Remuneration 09-04-2014 4931
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 17-03-2014 4513
Remuneration of the guest teaching faculty in the Fine Arts Colleges in Kerala-Enhanced 04-03-2014 11330
Enhancing the income limit for obtaining the KPCR fee concession to the students of PG/ Professional / Polytechnic courses. 21-02-2014 15785
Enhancement of rate of remuneration to regular staff engaged in the evening diploma courses 23-01-2014 4806
Select List for the post of Superintendent in Govt.Commercial Institute for the year 2013 18-01-2014 5480
P&ARD-Filling up of the 8 Posts of Associate fellow in Various centres of IMG on deputation 01-01-2014 4444
Inviting Nominations for the chief Ministers Award for Innovations in Public policy(2013) 01-01-2014 4351
Prohibiting the consumption of alcohol, drugs and tobacco products among students. 30-12-2013 4050
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.