സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Observance of 31 October,2016 as Rashtriya Sankalp Diwas (National Re-dedication Day) - Regarding 26-10-2016 4009
പ്രവാസികൾക്ക് സർക്കാർ ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 26-10-2016 3381
Working days of Part-time Malayalam language Teachers in Government Technical High School - Enhanced - Order 25-10-2016 3263
Construction of Open Air Theatre at RIT,Kottayam-Sanction Accorded-Order 14-10-2016 3856
Asset maintenance to main building at Government Engineering College, Thrissur 07-10-2016 3409
ഭരണഭാഷ വർഷാഘോഷം - 2016 നവംബർ 1 മുതൽ 2017 ഒക്ടോബർ 31 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 07-10-2016 3270
2016 ലെ മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ ദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷ വാരാഘോഷവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച് 07-10-2016 3547
Sri. Basheer P.S. , Head of Department in Mechanical Engineering, Government Polytechnic College,Kasaragod - Rejoined Duty after Deputation - Orders 04-10-2016 3345
വന്യജീവി വാരാഘോഷം -2016- ഒക്ടോബർ 5-ന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ധേശം 04-10-2016 3215
UKIERI - Application for Institutional Partnerships under the Areas of Research and Skill Development 04-10-2016 3127
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.