സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Construction and Purchase of Various Equipments - Administrative Sanction accorded - Orders 03-10-2016 3227
സി. എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ സ്കോളർഷിപ്പ്, ഹോസ്റ്റൽ സ്റൈപെന്റ് നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 09-09-2016 3435
2016-17 വർഷത്തെ അദ്ധ്യാപക ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ സമുചിതമായി കൊണ്ടാടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 05-09-2016 3304
പിന്നോക്ക സമുദായ വികസന (ബി) വകുപ്പ് - ഉത്തരവ് 03-09-2016 4812
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് -2016-17 വർഷത്തെ അധ്യാപക ദിനാഘോഷം -ഉത്തരവ് 03-09-2016 4148
Curriculum of Diploma in Secretarial Practice of Government Commercial Institute - Approved - Order 19-08-2016 6122
Independence Day Celebrations 2016 - Urgent 27-07-2016 4804
ടെക്‌നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ മലയാളം എച്ച്. എസ്. എ. തസ്തികയിൽ നിയമനം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം - മറുപടി സംബന്ധിച്ച് 19-07-2016 3938
Technical -Irregularities in the purchase of various tecnical items-QV Report-reg 19-07-2016 3757
Minutes of the Meeting in connection with the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging with Higher Education Institutions 16-07-2016 3416
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.