സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
2016-17 വർഷത്തെ അദ്ധ്യാപക ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ സമുചിതമായി കൊണ്ടാടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 05-09-2016 3336
പിന്നോക്ക സമുദായ വികസന (ബി) വകുപ്പ് - ഉത്തരവ് 03-09-2016 4909
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് -2016-17 വർഷത്തെ അധ്യാപക ദിനാഘോഷം -ഉത്തരവ് 03-09-2016 4216
Curriculum of Diploma in Secretarial Practice of Government Commercial Institute - Approved - Order 19-08-2016 6207
Independence Day Celebrations 2016 - Urgent 27-07-2016 4835
ടെക്‌നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ മലയാളം എച്ച്. എസ്. എ. തസ്തികയിൽ നിയമനം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം - മറുപടി സംബന്ധിച്ച് 19-07-2016 3980
Technical -Irregularities in the purchase of various tecnical items-QV Report-reg 19-07-2016 3788
Minutes of the Meeting in connection with the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging with Higher Education Institutions 16-07-2016 3452
Admissions to Professional Degree Courses 2016-17 - Fee Structure and Allotment of seats by the CEE in the Self Financing Engineering Colleges under KSFECMA - Orders issued 07-07-2016 9115
Superseding of National Vocational Education Qualification Framework (NVEQF) programmes conducted in Government Technical High Schools by National Skill Qualification Framework (NSFQ)- Orders issued 18-05-2016 4244
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.