സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സ്ഥലം മാറ്റം - പത്തനംതിട്ട ജില്ല – വാച്ച് മാന്‍ - ഉത്തരവ് 08-മാർച്ച്-2019 347
സ്ഥലം മാറ്റം - ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് - മലപ്പുറം ജില്ല - ഉത്തരവ് 26-ഫെബ്രുവരി-2019 448
ഫുൾടൈം കണ്ടിജൻറ് ജീവനക്കാരെ ഫുൾ ടൈം ഗാർഡനർ ആയി തസ്തിക മാറ്റം നൽകിയും സ്ഥലം മാറ്റം നൽകിയും - ഉത്തരവ് 13-ഫെബ്രുവരി-2019 587
സ്ഥലം മാറ്റം - വാച്ച്‍മാന്‍ - തിരുവനന്തപുരം ജില്ല - റദ്ദ് ചെയ്ത് - ഉത്തരവ് 13-ഫെബ്രുവരി-2019 434
സ്ഥലംമാറ്റം - ശ്രീ . ത്രിലോക് ചന്ദ് .ജി .എം ,ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് 30-ജനുവരി-2019 631
സ്ഥലം മാറ്റം-ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്‍ജിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍മാരായ ശ്രീമതി ലതാകുമാരി ആര്‍ & ശ്രീമതി ബിന്ദു എസ് എന്നിവരെ ഗവ: എന്‍ജിനീയറിംഗ് കോളേജ്, പൈനാവില്‍ നിന്നും ഗവ: എന്‍ജിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ബാര്‍ട്ടന്‍ഹില്‍ ലേക്ക്-ഉത്തരവ് 29-ജനുവരി-2019 586
സ്ഥലം മാറ്റം - വാച്ച്മാന്‍ - കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ല – ഉത്തരവ് 19-ജനുവരി-2019 442
സ്ഥലം മാറ്റം - വാച്ച്മാന്‍ - തിരുവനന്തപുരം ജില്ല – ഉത്തരവ് 19-ജനുവരി-2019 483
സ്ഥലം മാറ്റം - സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II – ഉത്തരവ് 19-ജനുവരി-2019 646
സ്ഥലം മാറ്റം - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II – ഉത്തരവ് 11-ജനുവരി-2019 844
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.