സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സ്ഥലം മാറ്റം - ക്ലാര്‍ക്ക് / സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് - ഉത്തരവ് 14-ആഗസ്റ്റ്-2018 648
ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീറിങ് വിഭാഗം വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ /ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II - നിലവിലുള്ള തുറന്ന ഒഴിവിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് 13-ആഗസ്റ്റ്-2018 546
എറണാകുളം ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റണ്ടന്റ് സ്ഥലം മാറ്റം ഉത്തരവ് 10-ആഗസ്റ്റ്-2018 325
ശ്രീമതി സൗമ്യ സണ്ണി - കോൺഫിഡെൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് - സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 06-ആഗസ്റ്റ്-2018 534
Transfer and posting of Senior Superintendents - Orders 04-ആഗസ്റ്റ്-2018 1389
സ്ഥലം മാറ്റം - ശ്രീമതി. ഓമന ഇ.സി., ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍, ഇടുക്കി സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് - ഉത്തരവ് 03-ആഗസ്റ്റ്-2018 238
സ്ഥലം മാറ്റം - ടൈപ്പിസ്റ്റ് - ഉത്തരവ് 02-ആഗസ്റ്റ്-2018 803
സ്ഥലം മാറ്റം - ശ്രീമതി സവിത ഒ.കെ., അസിസ്റ്റന്‍റ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ ഇന്‍ ഷോര്‍ട്ട് ഹാന്‍ഡ്, കായംകുളം സര്‍ക്കാര്‍ വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഉത്തരവ് 02-ആഗസ്റ്റ്-2018 179
സ്ഥലം മാറ്റം - വാച്ച്മാന്‍/ബസ് ക്ലീനര്‍ - വയനാട് ജില്ല – ഉത്തരവ് 01-ആഗസ്റ്റ്-2018 345
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2018 - സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജുകളിലെ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആന്റ് ഇൻസ്ട്രമെന്റഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ - ഉത്തരവ് 30-ജൂലായ്-2018 651

(16/08/18)   ___________________

(16/08/18)   ___________________

(13/08/18)   ___________________
M.Tech Spot Admission 2018- Reg
(10/08/18)   ___________________

(08/08/18)   ___________________
M.Tech Spot Admission 2018-19 – Vacancy List - Reg
(07/08/18)   ___________________

Map

ഭൂപടം

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.