സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ഗാർഡനർ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നല്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 27-ജനുവരി-2023 62
നോൺ ടെക്നിക്കൽ അറ്റൻഡർ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നല്കി - ഉത്തരവ് 24-ജനുവരി-2023 242
സ്ഥലം മാറ്റം - ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ തസ്തിക - ഉത്തരവ് 05-ജനുവരി-2023 254
ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തിക സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 23-ഡിസംബർ-2022 298
സ്ഥലം മാറ്റം - ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ - ഉത്തരവ് 16-ഡിസംബർ-2022 252
സ്ഥലം മാറ്റം - ശ്രീ. അനിക്കുട്ടന്‍ എസ്, ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ (സിവില്‍), ജി.പി.ടി.സി കോതമംഗലം - ഉത്തരവ് 16-ഡിസംബർ-2022 137
സ്ഥലം മാറ്റം - ഗവ. പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, കോതമംഗലം - ശ്രീ. അരുണ്‍ പി രാജ്, ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് - ഉത്തരവ് 15-ഡിസംബർ-2022 132
സ്ഥലം മാറ്റം - മെക്കാനിക്കല്‍ വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II / ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് II - ഉത്തരവ് 12-ഡിസംബർ-2022 270
ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തിക സ്ഥലം മാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 10-ഒക്ടോബർ-2022 783
മലപ്പുറം ജില്ല - വാച്ച്മാൻമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 26-സെപ്റ്റംബർ-2022 426

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.