സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
വാച്ച്മാന്‍ - സ്ഥലംമാറ്റം - കോട്ടയം ജില്ല - ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 17-മാർച്ച്-2023 403
Shri.Sreejith P.V Tradesman (Carpentry ), Government Polytechnic College, Pala is transferred and posted to the existing vacancy of Tradesman (Carpentry) in Technical High School, Vannapuram 17-മാർച്ച്-2023 276
Transfer and cadre change of LGS -ERANAKULAM 16-ഫെബ്രുവരി-2023 606
ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തിക-സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 01-ഫെബ്രുവരി-2023 708
ഗാർഡനർ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നല്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 27-ജനുവരി-2023 446
നോൺ ടെക്നിക്കൽ അറ്റൻഡർ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നല്കി - ഉത്തരവ് 24-ജനുവരി-2023 923
സ്ഥലം മാറ്റം - ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ തസ്തിക - ഉത്തരവ് 05-ജനുവരി-2023 625
ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തിക സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 23-ഡിസംബർ-2022 717
സ്ഥലം മാറ്റം - ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ - ഉത്തരവ് 16-ഡിസംബർ-2022 547
സ്ഥലം മാറ്റം - ശ്രീ. അനിക്കുട്ടന്‍ എസ്, ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ (സിവില്‍), ജി.പി.ടി.സി കോതമംഗലം - ഉത്തരവ് 16-ഡിസംബർ-2022 427

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.