സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് - ലകച്ചറർ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരെ സ്‌ഥലം മാറ്റി - ഉത്തരവ് 06-ഡിസംബർ-2019 116
സ്ഥലം മാറ്റം - വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് I - ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ - ഉത്തരവ് 05-ഡിസംബർ-2019 145
സ്ഥലം മാറ്റം - ക്ലാര്‍ക്ക് / സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് - ഉത്തരവ് 30-നവംബർ-2019 289
മലപ്പുറം ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്മാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 29-നവംബർ-2019 137
സ്ഥലം മാറ്റം - മെക്കാനിക്കല്‍ വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ സമാന തസ്തികയില്‍ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് - ഉത്തരവ് 26-നവംബർ-2019 292
സ്ഥലം മാറ്റം - സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളുകളിലെ എഞ്ചിനീയറിങ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഡ്രാഫ്ട്‍സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് I തസ്തികയില്‍ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് - ഉത്തരവ് 26-നവംബർ-2019 225
സ്‌ഥലം മാറ്റം - വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ - ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് - ഉത്തരവ് 23-നവംബർ-2019 331
സ്‌ഥലം മാറ്റം - വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ/ ഡെമോൺസ്ട്രക്ടർ / ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II (കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്) - ഉത്തരവ് 22-നവംബർ-2019 271
സ്ഥലം മാറ്റം - സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്‍സ്ട്രക്ട്രര്‍ / ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് I - ഉത്തരവ് 29-ഒക്ടോബർ-2019 795
സ്ഥലം മാറ്റം - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ / കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ്‍വെയര്‍ മെയിന്‍റെനന്‍സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - ഉത്തരവ് 29-ഒക്ടോബർ-2019 480
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.