സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ , കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - കരട് ലിസ്റ്റ് 14-ആഗസ്റ്റ്-2020 35
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – ക്ലർക്ക് / ടൈപ്പിസ്റ്റ് - താൽക്കാലിക സ്ഥലമാറ്റ പട്ടിക 14-ആഗസ്റ്റ്-2020 47
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് - കരട് പട്ടിക 14-ആഗസ്റ്റ്-2020 58
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇന്‍സ്ട്രമെന്‍റേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് - കരട് പട്ടിക 14-ആഗസ്റ്റ്-2020 54
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍/ഇലക്ട്രോണിക്സ് & പ്രൊഡക്ഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് - കരട് പട്ടിക 14-ആഗസ്റ്റ്-2020 60
സ്ഥലം മാറ്റം - ഇടുക്കി ജില്ല - വാച്ച്മാന്‍ - ഉത്തരവ് 13-ആഗസ്റ്റ്-2020 68
സ്ഥലം മാറ്റം - ശ്രീമതി. സൗദാമിനി പി., ഫുള്‍ ടൈം സാനിട്ടറി വര്‍ക്കര്‍, സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംദ് കോളേജ് തൃശ്ശൂര്‍ - ഉത്തരവ് 11-ആഗസ്റ്റ്-2020 94
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – നോണ്‍ടെക്നിക്കല്‍ അറ്റന്‍ഡര്‍ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ കരട് പട്ടിക 11-ആഗസ്റ്റ്-2020 172
സ്ഥലം മാറ്റം - തൃശ്ശൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാന്‍ - ഉത്തരവ് 05-ആഗസ്റ്റ്-2020 203
സ്ഥലം മാറ്റം - കണ്ണൂര്‍ ജില്ല - വാച്ച്മാന്‍ - ഉത്തരവ് 04-ആഗസ്റ്റ്-2020 143
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.