സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സ്ഥലം മാറ്റം - ഗവ. പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, കോതമംഗലം - ശ്രീ. അരുണ്‍ പി രാജ്, ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് - ഉത്തരവ് 15-ഡിസംബർ-2022 247
സ്ഥലം മാറ്റം - മെക്കാനിക്കല്‍ വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II / ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് II - ഉത്തരവ് 12-ഡിസംബർ-2022 390
ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തിക സ്ഥലം മാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 10-ഒക്ടോബർ-2022 976
മലപ്പുറം ജില്ല - വാച്ച്മാൻമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 26-സെപ്റ്റംബർ-2022 512
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് - സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് - സംബന്ധിച്ച് 22-സെപ്റ്റംബർ-2022 785
സ്ഥലം മാറ്റം - സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ - ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഇന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് I - ഉത്തരവ് 30-ആഗസ്റ്റ്-2022 916
കണ്ണൂർ ജില്ലാ - വാച്ച്മാൻറെ സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 21-ജൂലായ്-2022 5087
ഇടുക്കി ജില്ല - വാച്ച്മാൻറെ സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 27-ജൂൺ-2022 808
ഇടുക്കി ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റൻറണ്ടിന്റെ സ്ഥലം മാറ്റം -ഉത്തരവ് 21-ജൂൺ-2022 849
കോഴിക്കോട് ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റൻറണ്ടിന്റെ സ്ഥലം മാറ്റം -ഉത്തരവ് 21-ജൂൺ-2022 725

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.