സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
General Transfer 2016 - Instructor in Physical Education - Polytechnic- Final Orders - Published 29-ജൂൺ-2016 2883
General Transfer 2016 - Lecturers in Civil Engineering - Polytechnic- Final Orders - Published 28-ജൂൺ-2016 2689
General Transfer 2016- Workshop Instructor/Instructor Gr II/Demonstrator/Draftsman Gr II in Mechanical Engineering - Final Orders - Published 28-ജൂൺ-2016 3177
General Transfer 2016- Demonstrator/Workshop Instructor/Instructor Grade II in Electronics Engineering - Final Orders - Published 28-ജൂൺ-2016 3080
General Transfer 2016- Demonstrator/Workshop Instructor/Instructor Grade II in Computer Engineering - Final Orders - Published 28-ജൂൺ-2016 2876
Transfers and Promotions- Administrative Assistants and Accounts Officers - Final Orders - Published 28-ജൂൺ-2016 2960
General Transfer 2016- THS Superintendents - Final Orders - Published 27-ജൂൺ-2016 3108
General Transfer 2016- Lecturer in Mechanical- Polytechnic Colleges - Final Orders - Published 27-ജൂൺ-2016 2974
General Transfer 2016- Workshop Foreman - Final Orders - Published 27-ജൂൺ-2016 3056
General Transfer 2016- Trade Instructor Gr.II - Final Orders - Published 26-ജൂൺ-2016 3881
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.