സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
General Transfer 2016- Demonstrator/WI/Instructor Gr.I in Civil Engg. - Final Orders - Published 26-ജൂൺ-2016 3055
General Transfer 2016- Lecturer in Electrical Engg (Polytechnics) - Final Orders - Published 26-ജൂൺ-2016 3026
General Transfer 2016- Demonstrator/Workshop Instructor in Mechanical Engg (Polymer Technology) - Final Orders - Published 23-ജൂൺ-2016 3252
General Transfer 2016- Instructors and Asst. Instructors in GCI- Sanctioned Orders Issued. 23-ജൂൺ-2016 3071
General Transfer 2016- Instructors and Asst. Instructors in GIFD- Sanctioned Orders Issued. 23-ജൂൺ-2016 3006
General Transfer 2016- Asst. Prof. in Electronics and Communication Engg - Engg. Colleges - Final Orders - Published 17-ജൂൺ-2016 3247
General Transfer 2016- Demonstrator/Workshop Instructor/Instructor Gr.II in Automobile Engg - Final Orders - Published 16-ജൂൺ-2016 3263
General Transfer 2016- Asst. Prof. in Mechanical Engg - Engg. Colleges - Final Orders - Published 16-ജൂൺ-2016 3073
General Transfer 2016- Asst. Prof. in Chemical Engg - Engg. Colleges - Final Orders - Published 16-ജൂൺ-2016 2921
General Transfer 2016- Asst. Prof. in Computer Science and Engg - Engg. Colleges - Final Orders - Published 16-ജൂൺ-2016 3246
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.