സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer and Posting and Cadre Change of Office Attendant/ Watchman - Kannur District 07-മാർച്ച്-2015 3255
Transfer and Posting and Cadre Change of Office Attendant/ Watchman in Alappuzha District 07-ഫെബ്രുവരി-2015 10005
Transfer and posting of Senior Superintendent 03-ഫെബ്രുവരി-2015 5513
Circular for General Transfer 2015 03-ഫെബ്രുവരി-2015 15158
Transfer and posting of Trade Instructors and Promotion to TI-Gr II 31-ജനുവരി-2015 8708
Transfer and posting Part Time Sweeper & Sanitary worker 31-ജനുവരി-2015 7703
Transfer and posting of Demonstrator in Electronics Engineering 23-ജനുവരി-2015 4845
Transfer and Posting of Workshop Instructor in Electrical Engineering 22-ജനുവരി-2015 5697
Transfer and Posting of Clerk&Senior Clerk 19-ജനുവരി-2015 8378
Transfer and Posting of Workshop Instructor/Instructor Gr.II/Demonstrator/Draftsman Gr.II in ME 08-ജനുവരി-2015 4218
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(23/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.