സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2016 - കൊന്ഫിടന്ഷ്യ്ൽ അസിസ്റ്റന്റ്‌ - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 15-ജൂൺ-2016 3008
പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2016 - ഗവ: കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് -സൂപ്രണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 14-ജൂൺ-2016 3069
General Transfer 2016- Asst. Prof. in Civil Engg - Engg. Colleges - Final Orders - Published 12-ജൂൺ-2016 3142
General Transfer 2016- Asst. Prof. in IT - Engg. Colleges - Provisional List- Published 08-ജൂൺ-2016 3274
General Transfer 2016- Workshop Instructor/Demonstrator in Mechanical Engg.(Polymer) -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 07-ജൂൺ-2016 3879
General Transfer 2016- HOD in Electronics Engineering -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 05-ജൂൺ-2016 3406
General Transfer 2016- Lecturer in Electrical Engineering -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 05-ജൂൺ-2016 3397
General Transfer 2016- Instructor in Physical Education -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 05-ജൂൺ-2016 3112
General Transfer 2016- Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr:II in Electrical Engineering - Provisional List- Published 05-ജൂൺ-2016 3656
ഭരണപരമായ സൌകര്യാർത്ഥം ഈ വകുപ്പിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്മാരെ സ്ഥലം മാറ്റിയുള്ള ഉത്തരവ് 05-ജൂൺ-2016 3256
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.