സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
General Transfer 2016 - Demonstrator/Workshop Instructor/Instructor Gr:II in Automobile Engineering- Provisional List 05-ജൂൺ-2016 3150
General Transfer 2016- Workshop Superintendent -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 03-ജൂൺ-2016 3246
General Transfer 2016- Principal in Fine Arts Colleges - Provisional List- Published 03-ജൂൺ-2016 2946
General Transfer 2016- THS Superintendent - Provisional List- Published 03-ജൂൺ-2016 3345
General Transfer 2016- Lecturer in Mechanical Engineering -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 03-ജൂൺ-2016 3561
General Transfer 2016- HOD in Mechanical Engineering -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 03-ജൂൺ-2016 3171
General Transfer 2016- HOD in Electrical Engineering -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 03-ജൂൺ-2016 3102
General Transfer 2016- Lecturer in Instrument Technology -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 03-ജൂൺ-2016 3143
General Transfer 2016- Lecturer in Civil Engineering -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 03-ജൂൺ-2016 3019
General Transfer 2016- HOD Computer Engg. /CHM - Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 02-ജൂൺ-2016 3758
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.