സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
നോൺ ടെക്നിക്കൽ അറ്റൻഡർമാരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 26-മെയ്-2016 3026
ക്ലാർക്ക് / സീനിയർ ക്ലാർക്കുമാരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 25-മെയ്-2016 3254
General Transfer 2016- Prof. Grade II Sculpture Dept. CFA - Provisional List- Published 03-മാർച്ച്-2016 3678
General Transfer 2016- Computer Programmer in Govt. Engg. Colleges - Provisional List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3528
General Transfer 2016-Govt. Engg. Colleges - Asst. Professors in Civil Engg. - Provisional List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3596
General Transfer 2016- Transfer & Posting of Assistant Professors in Electrical & electronics Engineering - Provisional List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3461
General Transfer 2016- Transfer & Posting of Assistant Professors in Computer Science & Engineering - Provisional List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3403
General Transfer 2016- Transfer & Posting of Assistant Professors in Chemical Engineering - Provisional List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3364
General Transfer 2016- Transfer & Posting of Assistant Professors in Electronics & Communication Engineering - Provision List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3376
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2016 - ഇൻസ്ട്രക്ടർ, ജി.ഐ.എഫ്.ഡി- താൽക്കാലിക ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 01-മാർച്ച്-2016 3421
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.