സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
General Transfer 2016- Transfer & Posting of Trade Instructors - Provision List- Published 01-മാർച്ച്-2016 6156
General Transfer 2016 - Mechanical Engineering- Workshop Instructor/Instructor Gr ll/Demonstrator/Draftsman Gr II - Provisional List-issued 29-ഫെബ്രുവരി-2016 4473
General Transfer 2016 -Govt. Engg. Colleges- Mechanical Engineering- Asst. Professors - Provisional List-issued 29-ഫെബ്രുവരി-2016 3387
General Transfer 2016 - Confidential Assistant - Provisional List-issued 29-ഫെബ്രുവരി-2016 3799
General Transfer 2016 - Clerk/Senior Clerk - Provisional List-issued 29-ഫെബ്രുവരി-2016 4682
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2016 - ട്രേഡ്സ്മാൻ - താല്ക്കാലിക ലിസ്റ്റ് - സംബന്ധിച്ച്. 28-ഫെബ്രുവരി-2016 3691
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2016 - ടൈപ്പിസ്റ്റ് - താല്ക്കാലിക ലിസ്റ്റ് - സംബന്ധിച്ച്. 28-ഫെബ്രുവരി-2016 3524
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2016 - നോൺ ടെക്നിക്കൽ അറ്റെൻണ്ടർ - താല്ക്കാലിക ലിസ്റ്റ് - സംബന്ധിച്ച്. 28-ഫെബ്രുവരി-2016 3216
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2016 - ഇൻസ്ട്രക്ടർ , അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഇൻസ്ട്രുക്ടർ- ജി സി ഐ - താല്ക്കാലിക ലിസ്റ്റ് - സംബന്ധിച്ച്. 23-ഫെബ്രുവരി-2016 3361
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2016 - ജി സി ഐ സൂപ്രണ്ട് - താല്ക്കാലിക ലിസ്റ്റ് - സംബന്ധിച്ച്. 23-ഫെബ്രുവരി-2016 3278
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.