സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer and posting Junior Superintendents 28-ജനുവരി-2016 3922
Transfer and posting of Head of Department in Civil Engineering in Government Polytechnic Colleges 27-ജനുവരി-2016 3494
Transfer and posting of Head of Department in Electrical Engineering in Government Polytechnic Colleges - Erratum 27-ജനുവരി-2016 3302
ഏറണാകുളം ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്- സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 26-ജനുവരി-2016 3050
കണ്ണൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്- സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - തെറ്റ് തിരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 12-ജനുവരി-2016 3104
കാസർഗോഡ് ജില്ല - വാച്ച്മാൻ- തസ്തികമാറ്റം/ സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 11-ജനുവരി-2016 3503
കോട്ടയം ജില്ല - വാച്ച്മാൻ/ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് - തസ്തികമാറ്റം/ സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 11-ജനുവരി-2016 3126
കണ്ണൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ/ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് - തസ്തികമാറ്റം/ സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 10-ജനുവരി-2016 3038
തൃശ്ശൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ/ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് - തസ്തികമാറ്റം/ സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 10-ജനുവരി-2016 3001
Tranfer and Posting of Junior Superintendent - orders issued 30-ഡിസംബർ-2015 3586
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.