സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻറ് കമ്മ്യുണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - ഭേദഗതി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 17-ആഗസ്റ്റ്-2021 1422
ഗാര്‍ഡ്‍നര്‍ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 16-ആഗസ്റ്റ്-2021 1244
സ്ഥലം മാറ്റം - ശ്രീമതി ദിവ്യനാഥ്, ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, മീനങ്ങാടി - ഉത്തരവ് 15-ആഗസ്റ്റ്-2021 1091
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകള്‍ - കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ - ഉത്തരവ് 13-ആഗസ്റ്റ്-2021 1214
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ / ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II / ഡ്രാഫ്ട്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് II - ഭേദഗതി - ഉത്തരവ് 13-ആഗസ്റ്റ്-2021 1515
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ - എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് I – അന്തിമ ഉത്തരവ് 12-ആഗസ്റ്റ്-2021 1243
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – ട്രേഡ്‍സ്മാന്‍‍ - താല്‍ക്കാലിക പട്ടിക 12-ആഗസ്റ്റ്-2021 1293
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകള്‍ - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ - ഭേദഗതി ചെയ്ത് - ഉത്തരവ് 11-ആഗസ്റ്റ്-2021 1330
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകള്‍ - ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ - ഭേദഗതി ചെയ്ത് - ഉത്തരവ് 11-ആഗസ്റ്റ്-2021 1228
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - ക്ലാര്‍ക്ക് / സീനീയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് - കരട് പട്ടിക 10-ആഗസ്റ്റ്-2021 1415

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.