സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer and Posting of Head Accountant/ Head Clerk 30-ജൂലായ്-2015 4393
Transfer and Posting in the post of Lecturer in Computer Engineering 30-ജൂലായ്-2015 3810
Transfer and posting of Workshop Foreman in Govt. Polytechnics/Technical High Schools 29-ജൂലായ്-2015 3909
Transfer and posting of Superintendents - Technical High Schools 23-ജൂലായ്-2015 4511
Transfer and Posting of Trade Instructors & Promotion to the post of Trade Instructor Grade-II from the category of Tradesman 21-ജൂലായ്-2015 4552
Instructor in Physical Education- Modified Order 21-ജൂലായ്-2015 3742
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് /വാച്ച്മാൻ - സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം 13-ജൂലായ്-2015 4061
Transfer of Clerk/Senior Clerk 09-ജൂലായ്-2015 4093
Transfer and Posting of Lecturer in Mechanical Engineering 07-ജൂലായ്-2015 4053
Transfer of Clerk/Senior Clerk 07-ജൂലായ്-2015 4157

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.