സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer and posting of Principals in Government Polytechnic Colleges 01-ജൂലായ്-2015 4634
Transfer and posting of Instructor ,GIFD - Modified Order 30-ജൂൺ-2015 4620
Transfer and posting of Trade Instructors in Various Trades - Modified Order 26-ജൂൺ-2015 4973
General Transfer 2015 -Demonstrator/Workshop Instructor/Instructor Grade II/Draftsman Gr II Mechanical Engineering 24-ജൂൺ-2015 4281
Transfer and Posting of Lecturer in Electrical Engineering 24-ജൂൺ-2015 4416
Transfer and posting of Tradesman 23-ജൂൺ-2015 4237
General Transfer 2015 -Demonstrator/Workshop Instructor/Instructor Grade II Electronics Engineering 22-ജൂൺ-2015 4406
മലപ്പുറം ജില്ല - വാച്ച്മാൻ - സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം 22-ജൂൺ-2015 4005
General Transfer 2015 -Demonstrator/Workshop Instructor/Instructor Grade II Electrical Engineering 21-ജൂൺ-2015 3854
General Transfer 2015-Transfer & Posting of Workshop Instructor/ Instructor Gr II/ Demonstrator/ Draftsman Gr II in Mechanical Engineering- Modified Final Order 21-ജൂൺ-2015 4076

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.