സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer and Posting in the post of Lecturer in Computer Engineering 19-ജൂൺ-2015 4018
General Transfer 2015-Transfer and Posting of Lecturer in Electronics Engineering -Polytechnics 09-ജൂൺ-2015 4320
General Transfer 2015-Transfer and Posting of Sergent - Final Order 09-ജൂൺ-2015 4155
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Associate Professors in Govt.Engineering Colleges 08-ജൂൺ-2015 4481
Head of Section in Electronics Engineering - Provisional List 2015 08-ജൂൺ-2015 4022
Transfer of Clerk/Senior Clerk 07-ജൂൺ-2015 4596
General Transfer 2015 - Transfer and posting of Lecturer in Electrical Engineering (Polytechnics) 05-ജൂൺ-2015 4436
General Transfer 2015 - Transfer and posting of Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Grade II in Chemical Engineering 05-ജൂൺ-2015 4097
General Transfer 2015 - Transfer and posting of Lecturer in Chemical Engineering (Polytechnics) 05-ജൂൺ-2015 4107
General Transfer 2015 - Transfer and posting of Lecturer in Bio Medical Engineering 05-ജൂൺ-2015 3975

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.