സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - വിവിധ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജുകൾ , ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ - വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫോർമാൻ- തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 20-ആഗസ്റ്റ്-2020 422
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലെക്ച്ചറർ - തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 20-ആഗസ്റ്റ്-2020 377
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ഇലെക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം - ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ - - തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 20-ആഗസ്റ്റ്-2020 422
ഇടുക്കി ജില്ല - വാച്ച്മാൻമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം ഉത്തരവ് 20-ആഗസ്റ്റ്-2020 273
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ഫൈന്‍ ആർട്‍സ് കോളേജ് - ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ അപ്ലൈഡ് ആർട്‍സ് - കരട് പട്ടിക 19-ആഗസ്റ്റ്-2020 269
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ/ ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 19-ആഗസ്റ്റ്-2020 498
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് I തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 19-ആഗസ്റ്റ്-2020 417
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് - അസിസ്റ്റന്‍റ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ - തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 18-ആഗസ്റ്റ്-2020 332
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസർ - സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - കരട് പട്ടിക 18-ആഗസ്റ്റ്-2020 405
തൃശൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് 18-ആഗസ്റ്റ്-2020 279
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.