സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകള്‍ - ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ - ഉത്തരവ് 09-ആഗസ്റ്റ്-2021 1164
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകള്‍ - ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ - ഉത്തരവ് 05-ആഗസ്റ്റ്-2021 915
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ കൊമേഴ്‌സ്യൽ പ്രാക്ടീസ് - അന്തിമ ഉത്തരവ് 05-ആഗസ്റ്റ്-2021 827
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - വർക്ക് ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ട്മാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ നിയമനം - അന്തിമ ഉത്തരവ് 05-ആഗസ്റ്റ്-2021 921
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ പോളിമർ ടെക്‌നോളജി - അന്തിമ ഉത്തരവ് 05-ആഗസ്റ്റ്-2021 775
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ / ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II / ഡ്രാഫ്ട്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് II സമാന തസ്തികയിൽ സ്ഥലം മാറ്റ നിയമനം അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ് 05-ആഗസ്റ്റ്-2021 1007
ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യുട്ടുകളിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ / ഇൻസ്ട്രക്ട്രസ് തസ്തികയിൽ സ്ഥലം മാറ്റനിയമനം അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ് 05-ആഗസ്റ്റ്-2021 860
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്‍ - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 03-ആഗസ്റ്റ്-2021 1106
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്‍ - ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - അന്തിമ ഉത്തരവ് 03-ആഗസ്റ്റ്-2021 972
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്‍ - ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - അന്തിമ പട്ടിക 03-ആഗസ്റ്റ്-2021 918

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.