സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
General Transfer 2015 - Transfer and Posting of Assistant Instructors,Government Commercial Institutes-Modified 02-ജൂൺ-2015 3856
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Technical High School Superintendents 02-ജൂൺ-2015 4059
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Workshop Superintendents(Polytechnics) Final List 02-ജൂൺ-2015 3895
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Inspector of Industrial Schools- Final List 02-ജൂൺ-2015 4012
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Lecturer in Mechanical Engineering (Polytechnic Colleges) -Final List 02-ജൂൺ-2015 4339
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Lecturer in Civil Engineering (Polytechnic Colleges) -Final List 02-ജൂൺ-2015 4203
General Transfer 2015 -Lecturer in Computer Engineering/Computer Hardware Maintenance - Final List 01-ജൂൺ-2015 4010
General Transfer 2015 -Workshop Foreman in Govt. Polytechnics/Technical High Schools - Final List 01-ജൂൺ-2015 3992
General Transfer 2015 -Instructor in Engineering/D'man Grade I in Technical High School/DPI - Final List 01-ജൂൺ-2015 3894
General Transfer 2015 -Trade Instructor- Modified Final List 31-മെയ്-2015 4359

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.