സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
General Transfer 2015 -Workshop Instructor(EE) - Erratum 29-മെയ്-2015 4181
General Transfer 2015 -Trade Instructor - Final List 28-മെയ്-2015 4911
General Transfer 2015 -Tradesman - Final List 28-മെയ്-2015 4555
General Transfer 2015 -Demonstrator/Workshop Instructor/Instructor Grade II Electrical Engineering - Final List 28-മെയ്-2015 4172
പൊതു സ്ഥലമാറ്റം -2015 28-മെയ്-2015 4115
General Transfer 2015 -Workshop Instructor/Instructor Gr II/Demonstrator/Draftsman Gr II in Mechanical Engineering - Final List 26-മെയ്-2015 4523
General Transfer 2015 -Workshop Instructor/Demonstrator in Polymer Technology - Final List 26-മെയ്-2015 3962
General Transfer 2015 - Instructor and Junior Instructor in Govt. Commercial Institute - Final List 26-മെയ്-2015 4144
General Transfer 2015 - Instructor and Junior Instructor in GIFD- Final List 26-മെയ്-2015 3998
General Transfer 2015 -Superintendent in Govt. Commercial Institute - Final List 26-മെയ്-2015 3998

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.