സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Demonstrator in Automobile Engineering- Provisional List 2015 24-ഏപ്രിൽ-2015 4282
Demonstrator in Computer Hardware Maintenance- Provisional list 2015 24-ഏപ്രിൽ-2015 4175
Demonstrator in Computer Engineering- Provisional List 2015 24-ഏപ്രിൽ-2015 4545
Demonstrator in Civil Engineering- Provisional List 2015 24-ഏപ്രിൽ-2015 4495
Transfer and Posting of Lecturer in Electrical Engineering 24-ഏപ്രിൽ-2015 3948
General Transfer 2015 Non Technical Attender - Provisional List 22-ഏപ്രിൽ-2015 5275
General Transfer 2015 -Typist - Provisional List 22-ഏപ്രിൽ-2015 5835
Cadre Change of Watchman - Thrissur District 23-മാർച്ച്-2015 4589
Transfer and Posting and Cadre Change of Office Attendant/ Watchman - Kozhikode District 20-മാർച്ച്-2015 5793
Transfer and Posting of Senior Suprintendent. 09-മാർച്ച്-2015 5777

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.