സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസർ - സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - കരട് പട്ടിക 18-ആഗസ്റ്റ്-2020 406
തൃശൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് 18-ആഗസ്റ്റ്-2020 281
എറണാകുളം ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റൻഡ് സ്ഥലമാറ്റം / വാച്ച്മാൻ തസ്തിക മാറ്റം / വാച്ച്മാൻ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് 18-ആഗസ്റ്റ്-2020 315
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ട്രേഡ്സ്മാൻ - തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 18-ആഗസ്റ്റ്-2020 553
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് - ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ - തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 18-ആഗസ്റ്റ്-2020 326
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് സെന്‍റർ - ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ / ഇൻസ്‌ട്രക്ടസ്സ് - തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 18-ആഗസ്റ്റ്-2020 387
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് -- വർക്ക്ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ട് - തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 18-ആഗസ്റ്റ്-2020 376
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ സൂപ്രണ്ട് - - തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 18-ആഗസ്റ്റ്-2020 440
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് -- മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ - തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 18-ആഗസ്റ്റ്-2020 376
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് - ലക്‌ചറർ ഇൻ ഇൻസ്‌ട്രുമെന്റഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 17-ആഗസ്റ്റ്-2020 315
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.