സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്‍ - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 03-ആഗസ്റ്റ്-2021 1286
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്‍ - ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - അന്തിമ ഉത്തരവ് 03-ആഗസ്റ്റ്-2021 1099
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്‍ - ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - അന്തിമ പട്ടിക 03-ആഗസ്റ്റ്-2021 1052
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – സര്‍ജന്‍റ്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 02-ആഗസ്റ്റ്-2021 963
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – സര്‍ക്കാര്‍ ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിംഗ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് - ജൂനിയര്‍ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 02-ആഗസ്റ്റ്-2021 898
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – സര്‍ക്കാര്‍ കൊമേഴ്സ്യല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് - സൂപ്രണ്ട്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 02-ആഗസ്റ്റ്-2021 885
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – സര്‍ക്കാര്‍ കൊമേഴ്സ്യല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് - ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 02-ആഗസ്റ്റ്-2021 963
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി വിഭാഗം വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II - അന്തിമ ഉത്തരവ് 31-ജൂലായ്-2021 953
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകള്‍ - സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 31-ജൂലായ്-2021 1078
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകള്‍ - ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് I - അന്തിമ ഉത്തരവ് 31-ജൂലായ്-2021 958

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.