സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer and posting of workshop foreman 29-ഡിസംബർ-2014 5031
Transfer and posting of Demonstrator/ WI/ Instructor Grade II in EE 29-ഡിസംബർ-2014 4560
Transfer and Appoinment as I grade Instructor in ME 29-ഡിസംബർ-2014 4462
Transfer and Posting of Typist 19-ഡിസംബർ-2014 5512
Transfer and Promotion of HA / HC as JS / TSK / Chief Accountant 15-ഡിസംബർ-2014 4659
Transfer and Posting of Junior Superintendents /Others 02-ഡിസംബർ-2014 4506
Transfer and Posting of JI of Fashion Designing 07-ഒക്ടോബർ-2014 4562
Transfer and Posting of Clerk/Senior Clerk 07-ഒക്ടോബർ-2014 4845
Transfer and Posting of Tradesman 04-ഒക്ടോബർ-2014 10743
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Tradesman in various Trades. 20-മെയ്-2014 8333

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.