സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ - ‍വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഫോര്‍മാന്‍ - കരട് പട്ടിക 13-ജൂലായ്-2021 936
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്‍ - ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ കൊമേഴ്സ്യല്‍ ‍പ്രാക്ടീസ് - കരട് പട്ടിക 13-ജൂലായ്-2021 837
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - കരട് പട്ടിക 12-ജൂലായ്-2021 818
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - കമ്പ്യൂട്ടര്‍/കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ്‍വെയര്‍ മെയിന്‍റനന്‍സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - കരട് പട്ടിക 12-ജൂലായ്-2021 1089
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - 12-ജൂലായ്-2021 808
കോഴിക്കോട് ജില്ല - വാച്ച്മാൻമാരുടെ തസ്തിക മാറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 12-ജൂലായ്-2021 726
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ടമെൻറ് - ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻറ് കമ്മ്യുണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 12-ജൂലായ്-2021 955
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്‍ - ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് I – ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് - കരട് പട്ടിക 12-ജൂലായ്-2021 888
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സ് കോളേജ് - ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ അപ്ലൈഡ് ആര്‍ട്സ് - കരട് പട്ടിക 12-ജൂലായ്-2021 693
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സ് കോളേജ് - ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ പെയിന്‍റിംഗ് - കരട് പട്ടിക 12-ജൂലായ്-2021 712

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.