സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്‍ - കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രോഗ്രാമര്‍ - കരട് പട്ടിക 12-ജൂലായ്-2021 822
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്‍ - അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍, ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി) - കരട് പട്ടിക 12-ജൂലായ്-2021 849
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്‍ - അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് & എഞ്ചിനീയറിംഗ്) - കരട് പട്ടിക 12-ജൂലായ്-2021 983
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിങ് സെന്‍റര്‍ - ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ട്രസ്സ് - കരട് പട്ടിക 12-ജൂലായ്-2021 746
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - കരട് പട്ടിക 11-ജൂലായ്-2021 907
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്‍ - ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് I (മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്) - കരട് പട്ടിക 11-ജൂലായ്-2021 796
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്‍ - വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ട് - കരട് പട്ടിക 11-ജൂലായ്-2021 838
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷന്‍ - മെക്കാനിക്കല്‍/ വുഡ് & പേപ്പര്‍/ ടൂള്‍ & ഡൈ എഞ്ചിനീയറിങ് - കരട് പട്ടിക 11-ജൂലായ്-2021 856
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - കരട് പട്ടിക 11-ജൂലായ്-2021 938
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II - കരട് പട്ടിക 11-ജൂലായ്-2021 871

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.