സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
കുക്ക് തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 04-മാർച്ച്-2022 872
സ്ഥലം മാറ്റം - സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് - ഉത്തരവ് 02-മാർച്ച്-2022 1544
ഇടുക്കി ജില്ല – വാച്ച്മാന്‍മാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 18-ഫെബ്രുവരി-2022 823
മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ/ ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ II / ഡ്രാഫ്ട്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് II - സ്ഥലം മാറ്റ - ഉത്തരവ് 09-ഫെബ്രുവരി-2022 1423
ശ്രീ. ബാബുരാജ് ബി , ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് , സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ , കുളത്തുപ്പുഴ - തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലേക്ക് അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റം നല്കി - ഉത്തരവ് 04-ഫെബ്രുവരി-2022 954
പാലക്കാട് ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റെൻറൻറിൻറെ സ്ഥലം മാറ്റം / വാച്ച്മാൻമാരുടെ ഓഫീസ് അറ്റൻറൻറ് ആയുള്ള തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് 01-ഫെബ്രുവരി-2022 694
കണ്ണൂർ ജില്ല - വാച്മാൻറെ ഓഫീസ് അറ്റൻറൻറ് ആയുള്ള തസ്തിക മാറ്റം - ഉത്തരവ് 01-ഫെബ്രുവരി-2022 653
ശ്രീ.ഷിജൂ തിരിയൻ, നോൺ ടെക്‌നിക്കൽ അറ്റൻഡർ - സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ- സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് 20-ജനുവരി-2022 842
വിവിധ ട്രേഡുകളിലെ ട്രേഡ്‌സ്മാൻ തസ്തികയിൽ ഉള്ളവർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ് 19-ജനുവരി-2022 1067
നോൺ ടെക്നിക്കൽ അറ്റൻഡർ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് 18-ജനുവരി-2022 932

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.