സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ - എഞ്ചിനീയറിങ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് I - കരട് പട്ടിക 10-ജൂലായ്-2021 911
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് - കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ & ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെന്‍റ് - കരട് പട്ടിക 10-ജൂലായ്-2021 821
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II - കരട് പട്ടിക 09-ജൂലായ്-2021 958
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇന്‍സ്ട്രമെന്‍റേഷന്‍, ഇന്‍സ്ട്രുമെന്‍റ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II - കരട് പട്ടിക 09-ജൂലായ്-2021 825
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ ഇന്‍സ്ട്രമെന്‍റേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - കരട് പട്ടിക 09-ജൂലായ്-2021 768
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് - ഇന്‍സ്ട്രമെന്‍റേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - കരട് പട്ടിക 09-ജൂലായ്-2021 755
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് - സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - കരട് പട്ടിക 09-ജൂലായ്-2021 863
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്‍ - ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ - കരട് പട്ടിക 09-ജൂലായ്-2021 837
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II - കരട് പട്ടിക 09-ജൂലായ്-2021 1036
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്‍ - ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്‍ - കരട് പട്ടിക 09-ജൂലായ്-2021 784

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.