സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
വിവിധ ട്രേഡുകളിലെ ട്രേഡ്‌സ്മാൻ തസ്തികയിൽ ഉള്ളവർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ് 19-ജനുവരി-2022 1271
നോൺ ടെക്നിക്കൽ അറ്റൻഡർ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് 18-ജനുവരി-2022 1102
സ്ഥലം മാറ്റം - ശ്രീമതി ധന്യ ജി.എല്‍., ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ (ഇലക്ട്രോണിക്സ്) സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, പൈനാവ് - സ.ഉ.(സാധാ) നം.1690/2021/ഉ.വി.വ തീയതി 20.12.2021 നടപ്പിലാക്കി - ഉത്തരവ് 11-ജനുവരി-2022 1018
സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലെ കംപ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആന്‍റ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് വിഭാഗം ലക്‌ചറർ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ചു് - ഉത്തരവ് 10-ജനുവരി-2022 939
കുക്ക് തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 10-ജനുവരി-2022 882
വിവിധ ട്രേഡുകളില്‍ ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയിലുള്ളവര്‍ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് 07-ജനുവരി-2022 1103
വിവിധ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 07-ജനുവരി-2022 1350
ശ്രീ.വിജോയ് സി.ടി., ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്, സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍, കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍, തൃശ്ശൂര്‍ - എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്ക് അന്തര്‍ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 30-ഡിസംബർ-2021 959
സ്ഥലം മാറ്റം - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ ‍/ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II - ഉത്തരവ് 21-ഡിസംബർ-2021 1403
ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥാപന മാറ്റം - ഉത്തരവ് 20-ഡിസംബർ-2021 1239

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.