സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
‍ട്രേഡ്‍സ്മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം - 08.10.2020 ലെ ഉത്തരവിന് അനുബന്ധ - ഉത്തരവ് 20-ഒക്ടോബർ-2020 629
സ്ഥലം മാറ്റം - മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II/ ഡ്രാഫ്ട്സ്‍മാന്‍ ഗ്രേഡ് II - ഉത്തരവ് 19-ഒക്ടോബർ-2020 469
സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – ഓട്ടോമൊബൈല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II‍‍ - ഭേദഗതി - ഉത്തരവ് 19-ഒക്ടോബർ-2020 312
പാലക്കാട് ജില്ല - വാച്ച്മാന്‍ തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 13-ഒക്ടോബർ-2020 358
സ്ഥലം മാറ്റം - ക്ലാർക്ക്/സീനിയർ ക്ലാർക്ക് - ഉത്തരവ് 09-ഒക്ടോബർ-2020 706
ശ്രീമതി ഷാജ എൽ , മേട്രൺ - ആർ. ഐ. റ്റി, കോട്ടയം - സ്ഥലംമാറ്റം ഉത്തരവ് 08-ഒക്ടോബർ-2020 349
ട്രേഡ് ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ - വിവിധ ട്രേഡുകൾ - അന്തിമ സ്ഥലം മാറ്റ പട്ടിക 25.9.2020 - ഭേദഗതി വരുത്തി - ഉത്തരവ് പുറപെടുവിക്കുന്നു 05-ഒക്ടോബർ-2020 813
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ടൂള്‍ & ഡൈ വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II - അന്തിമ ഉത്തരവ് 02-ഒക്ടോബർ-2020 385
സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – മെക്കാനിക്കല്‍ വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II‍‍/ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് II‍‍ - സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് - ഉത്തരവ് 01-ഒക്ടോബർ-2020 577
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II‍‍/ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് II‍‍ - ഭേദഗതി - ഉത്തരവ് 01-ഒക്ടോബർ-2020 459
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.