സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ഫൈന്‍ ആർട്‍സ് കോളേജ് - ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ അപ്ലൈഡ് ആർട്‍സ് - അന്തിമ പട്ടിക 03-സെപ്റ്റംബർ-2020 163
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് - മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് I - അന്തിമ പട്ടിക 03-സെപ്റ്റംബർ-2020 304
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ടെക്‍സ്റ്റൈല്‍ ടെക്നോളജി വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II - കരട് പട്ടിക 27-ആഗസ്റ്റ്-2020 293
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ഓട്ടോമൊബൈല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II - കരട് പട്ടിക 27-ആഗസ്റ്റ്-2020 383
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II - കരട് പട്ടിക 27-ആഗസ്റ്റ്-2020 459
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇന്‍സ്ട്രമെന്‍റേഷന്‍, ഇന്‍സ്ട്രുമെന്‍റ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II‍‍ - കരട് പട്ടിക 27-ആഗസ്റ്റ്-2020 365
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 26-ആഗസ്റ്റ്-2020 379
എറണാകുളം ജില്ല - വാച്ച്മാൻ തസ്തികയിലെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച് 26-ആഗസ്റ്റ്-2020 238
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇന്‍സ്ട്രമെന്‍റേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 25-ആഗസ്റ്റ്-2020 320
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ / ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ ഗ്രേഡ് II എന്നീ സമാന തസ്തികകളിലെ സ്ഥലം മാറ്റ നിയമനം - താൽകാലിക പട്ടിക 24-ആഗസ്റ്റ്-2020 472
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(25/11/20)   ___________________

(12/11/20)   ___________________
Guidelines for M.Tech Admission 2020-21 released
(06/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(23/10/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.