സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Other Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സ്ഥലം മാറ്റം - ഓഫീസ് അറ്റെൻഡന്റ് കോട്ടയം ജില്ല - ഉത്തരവ് 30-നവംബർ-2021 878
സ്ഥലം മാറ്റം - മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം - അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ - ഉത്തരവ് 28-നവംബർ-2021 1319
സ്ഥലം മാറ്റം - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം - അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ - ഉത്തരവ് 28-നവംബർ-2021 1019
സ്ഥലം മാറ്റം - ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍/സാനിട്ടറി വര്‍ക്കര്‍ - ഉത്തരവ് 25-നവംബർ-2021 1036
ശ്രീ. രാകേഷ് ബാലകൃഷ്ണന്‍, സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ - കണ്ണൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 24-നവംബർ-2021 1238
കുക്ക് തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 24-നവംബർ-2021 1155
സ്ഥലം മാറ്റം - മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജിക്കല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തൃശ്ശൂര്‍ - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ വിഭാഗം ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ - ശ്രീ. ജയരാജ് കെ.യു. വിന് - ഉത്തരവ് 18-നവംബർ-2021 1028
സ്ഥലം മാറ്റം - രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, കോട്ടയത്തെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് ആയ ശ്രീ. വീജീഷ് ചന്ദ്രന് - ഉത്തരവ് 17-നവംബർ-2021 885
ഇൻസ്ട്രുമെൻറ് മെക്കാനിക്ക് തസ്തികയിലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 - ഉത്തരവ് 16-നവംബർ-2021 1114
കോട്ടയം ജില്ല – ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 15-നവംബർ-2021 900

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.