സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – ട്രേഡ്‍സ്മാന്‍ ‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 30-സെപ്റ്റംബർ-2020 695
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – നോണ്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അറ്റന്‍ഡര്‍ - ഉത്തരവ് 29-സെപ്റ്റംബർ-2020 525
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – ഇലക്ട്രോണിക്സ് എ‍ഞ്ചിനീയറിംഗ്‍ വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II‍‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 29-സെപ്റ്റംബർ-2020 476
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇന്‍സ്ട്രമെന്‍റേഷന്‍, ഇന്‍സ്ട്രുമെന്‍റ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II‍‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 28-സെപ്റ്റംബർ-2020 364
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II‍‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 28-സെപ്റ്റംബർ-2020 413
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ - വിവിധ ട്രേഡുകള്‍ - അന്തിമ പട്ടിക 25-സെപ്റ്റംബർ-2020 847
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – സര്‍ക്കാര്‍ ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് - ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടസ് - അന്തിമ ഉത്തരവ് 25-സെപ്റ്റംബർ-2020 357
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് - വർക്ക്ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ട് - അന്തിമ ഉത്തരവ് 23-സെപ്റ്റംബർ-2020 470
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ക്ലാര്‍ക്ക്/സീനിയർ ക്ലാർക്ക് - അന്തിമ ഉത്തരവ് 22-സെപ്റ്റംബർ-2020 708
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II - അന്തിമ ഉത്തരവ് 21-സെപ്റ്റംബർ-2020 512
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.