സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ക്ലാർക്ക് / സീനിയർ ക്ലാർക്ക് - സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 24-ആഗസ്റ്റ്-2020 557
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II - കരട് പട്ടിക 23-ആഗസ്റ്റ്-2020 461
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - കരട് പട്ടിക 22-ആഗസ്റ്റ്-2020 429
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - കമ്പ്യൂട്ടര്‍/കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാർഡ്‍വെയർ മെയിന്‍റെനന്‍സ് എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - കരട് പട്ടിക 21-ആഗസ്റ്റ്-2020 360
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - കമ്പ്യൂട്ടര്‍/കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാർഡ്‍വെയർ മെയിന്‍റെനന്‍സ് എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷന്‍ - കരട് പട്ടിക 21-ആഗസ്റ്റ്-2020 381
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ - എഞ്ചിനീയറിങ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍/ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് I - കരട് പട്ടിക 21-ആഗസ്റ്റ്-2020 395
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II‍‍ - കരട് പട്ടിക 21-ആഗസ്റ്റ്-2020 363
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – ബയോ മെഡിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍‍ - കരട് പട്ടിക 21-ആഗസ്റ്റ്-2020 205
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ്‍ - കരട് പട്ടിക 21-ആഗസ്റ്റ്-2020 306
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍/ഇലക്ട്രോണിക്സ് & പ്രൊഡക്ഷന്‍ എ‍ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - കരട് പട്ടിക 21-ആഗസ്റ്റ്-2020 365
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(25/11/20)   ___________________

(12/11/20)   ___________________
Guidelines for M.Tech Admission 2020-21 released
(06/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(23/10/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.