സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer and posting of Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II in Electrical Engineering 09-ആഗസ്റ്റ്-2015 2729
By Transfer Appoinment as Lecturer in Computer Engineering 06-ആഗസ്റ്റ്-2015 2808
Transfer and posting of Workshop Superintendent(Polytechnics) 04-ആഗസ്റ്റ്-2015 2748
Transfer of Clerk/Senior Clerk 04-ആഗസ്റ്റ്-2015 2584
Transfer and posting of Tradesman - Orders Issued 02-ആഗസ്റ്റ്-2015 3004
Transfer and Posting of Senior Superintendents 02-ആഗസ്റ്റ്-2015 2872
Transfer and Posting of Head Accountant/ Head Clerk 30-ജൂലായ്-2015 2949
Transfer and Posting in the post of Lecturer in Computer Engineering 30-ജൂലായ്-2015 2714
Transfer and posting of Workshop Foreman in Govt. Polytechnics/Technical High Schools 29-ജൂലായ്-2015 2742
Transfer and posting of Superintendents - Technical High Schools 23-ജൂലായ്-2015 2906
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.