സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
General Transfer 2016- Lecturer in Electrical Engg (Polytechnics) - Final Orders - Published 26-ജൂൺ-2016 2803
General Transfer 2016- Demonstrator/Workshop Instructor in Mechanical Engg (Polymer Technology) - Final Orders - Published 23-ജൂൺ-2016 2904
General Transfer 2016- Instructors and Asst. Instructors in GCI- Sanctioned Orders Issued. 23-ജൂൺ-2016 2839
General Transfer 2016- Instructors and Asst. Instructors in GIFD- Sanctioned Orders Issued. 23-ജൂൺ-2016 2772
General Transfer 2016- Asst. Prof. in Electronics and Communication Engg - Engg. Colleges - Final Orders - Published 17-ജൂൺ-2016 2987
General Transfer 2016- Demonstrator/Workshop Instructor/Instructor Gr.II in Automobile Engg - Final Orders - Published 16-ജൂൺ-2016 3018
General Transfer 2016- Asst. Prof. in Mechanical Engg - Engg. Colleges - Final Orders - Published 16-ജൂൺ-2016 2840
General Transfer 2016- Asst. Prof. in Chemical Engg - Engg. Colleges - Final Orders - Published 16-ജൂൺ-2016 2687
General Transfer 2016- Asst. Prof. in Computer Science and Engg - Engg. Colleges - Final Orders - Published 16-ജൂൺ-2016 3031
പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2016 - കൊന്ഫിടന്ഷ്യ്ൽ അസിസ്റ്റന്റ്‌ - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 15-ജൂൺ-2016 2775
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(25/11/20)   ___________________

(12/11/20)   ___________________
Guidelines for M.Tech Admission 2020-21 released
(06/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(23/10/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.