സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer of Clerk/Senior Clerk 07-ജൂൺ-2015 3246
General Transfer 2015 - Transfer and posting of Lecturer in Electrical Engineering (Polytechnics) 05-ജൂൺ-2015 3142
General Transfer 2015 - Transfer and posting of Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Grade II in Chemical Engineering 05-ജൂൺ-2015 2801
General Transfer 2015 - Transfer and posting of Lecturer in Chemical Engineering (Polytechnics) 05-ജൂൺ-2015 2882
General Transfer 2015 - Transfer and posting of Lecturer in Bio Medical Engineering 05-ജൂൺ-2015 2672
General Transfer 2015 - Instuctor in Physcical Education - Final List 05-ജൂൺ-2015 2899
By Transfer to the Post of Superinendent Techniclal High Shools 05-ജൂൺ-2015 3081
General Transfer 2015-Transfer and Posting of Trade Instructors in Various Trades - Modified order 05-ജൂൺ-2015 3017
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Assistant Professors in Mechanical Engineering- Govt.Engineering Colleges Final List 03-ജൂൺ-2015 2961
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Assistant Professors in Electrical and Electronics Engineering- Govt.Engineering Colleges Final List 03-ജൂൺ-2015 2984
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.