സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
General Transfer 2016- Workshop Superintendent -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 03-ജൂൺ-2016 3023
General Transfer 2016- Principal in Fine Arts Colleges - Provisional List- Published 03-ജൂൺ-2016 2711
General Transfer 2016- THS Superintendent - Provisional List- Published 03-ജൂൺ-2016 3097
General Transfer 2016- Lecturer in Mechanical Engineering -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 03-ജൂൺ-2016 3261
General Transfer 2016- HOD in Mechanical Engineering -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 03-ജൂൺ-2016 2927
General Transfer 2016- HOD in Electrical Engineering -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 03-ജൂൺ-2016 2867
General Transfer 2016- Lecturer in Instrument Technology -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 03-ജൂൺ-2016 2908
General Transfer 2016- Lecturer in Civil Engineering -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 03-ജൂൺ-2016 2782
General Transfer 2016- HOD Computer Engg. /CHM - Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 02-ജൂൺ-2016 3500
General Transfer 2016- Demonstrator in Electronics Engineering -Govt. polytechnic Colleges - Provisional List- Published 02-ജൂൺ-2016 3713
Foreign Travel
Apply Online
 
 
MTech – Institution wise spot admission-regarding
(02/12/20)   ___________________
Regarding vacant MTech Seats
(02/12/20)   ___________________

(25/11/20)   ___________________

(12/11/20)   ___________________
Guidelines for M.Tech Admission 2020-21 released
(06/11/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.