സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
General Transfer 2015 - Transfer and posting of Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Grade II in Chemical Engineering 05-ജൂൺ-2015 3056
General Transfer 2015 - Transfer and posting of Lecturer in Chemical Engineering (Polytechnics) 05-ജൂൺ-2015 3125
General Transfer 2015 - Transfer and posting of Lecturer in Bio Medical Engineering 05-ജൂൺ-2015 2971
General Transfer 2015 - Instuctor in Physcical Education - Final List 05-ജൂൺ-2015 3142
By Transfer to the Post of Superinendent Techniclal High Shools 05-ജൂൺ-2015 3320
General Transfer 2015-Transfer and Posting of Trade Instructors in Various Trades - Modified order 05-ജൂൺ-2015 3270
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Assistant Professors in Mechanical Engineering- Govt.Engineering Colleges Final List 03-ജൂൺ-2015 3201
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Assistant Professors in Electrical and Electronics Engineering- Govt.Engineering Colleges Final List 03-ജൂൺ-2015 3225
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Assistant Professors in Civill Engineering- Govt.Engineering Colleges Final List 03-ജൂൺ-2015 3302
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Assistant Professors in Computer Science and Engineering- Govt.Engineering Colleges Final List 03-ജൂൺ-2015 3104
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.