സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്മാരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 26-മെയ്-2016 3010
നോൺ ടെക്നിക്കൽ അറ്റൻഡർമാരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 26-മെയ്-2016 2780
ക്ലാർക്ക് / സീനിയർ ക്ലാർക്കുമാരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 25-മെയ്-2016 3022
General Transfer 2016- Prof. Grade II Sculpture Dept. CFA - Provisional List- Published 03-മാർച്ച്-2016 3403
General Transfer 2016- Computer Programmer in Govt. Engg. Colleges - Provisional List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3245
General Transfer 2016-Govt. Engg. Colleges - Asst. Professors in Civil Engg. - Provisional List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3310
General Transfer 2016- Transfer & Posting of Assistant Professors in Electrical & electronics Engineering - Provisional List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3178
General Transfer 2016- Transfer & Posting of Assistant Professors in Computer Science & Engineering - Provisional List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3138
General Transfer 2016- Transfer & Posting of Assistant Professors in Chemical Engineering - Provisional List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3081
General Transfer 2016- Transfer & Posting of Assistant Professors in Electronics & Communication Engineering - Provision List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3098
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________
M.Tech Admission 2020-21 - Prospectus - Reg
(08/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.