സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Engineering Instructor/D'man Gr.I in Technical High School - Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 2711
Workshop Foreman in Poly Technic/THS- Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 3032
Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II in Chemical Engineering - Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 2488
Instructor in Physical Education- Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 2766
Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II in Electrical Engineering - Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 3025
Lecturer in Mechanical Engineering - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 2701
Workshop Superintendent in Mechanical Polytechnics- Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 2777
THS Superintendent - Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 2887
Inspector Industrial Schools - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 2464
Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II in Electronics Engineering - Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 2809

>

Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.