സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ക്ലാർക്ക് / സീനിയർ ക്ലാർക്കുമാരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 25-മെയ്-2016 3045
General Transfer 2016- Prof. Grade II Sculpture Dept. CFA - Provisional List- Published 03-മാർച്ച്-2016 3433
General Transfer 2016- Computer Programmer in Govt. Engg. Colleges - Provisional List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3273
General Transfer 2016-Govt. Engg. Colleges - Asst. Professors in Civil Engg. - Provisional List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3342
General Transfer 2016- Transfer & Posting of Assistant Professors in Electrical & electronics Engineering - Provisional List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3207
General Transfer 2016- Transfer & Posting of Assistant Professors in Computer Science & Engineering - Provisional List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3169
General Transfer 2016- Transfer & Posting of Assistant Professors in Chemical Engineering - Provisional List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3111
General Transfer 2016- Transfer & Posting of Assistant Professors in Electronics & Communication Engineering - Provision List- Published 02-മാർച്ച്-2016 3131
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2016 - ഇൻസ്ട്രക്ടർ, ജി.ഐ.എഫ്.ഡി- താൽക്കാലിക ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 01-മാർച്ച്-2016 3199
General Transfer 2016- Transfer & Posting of Trade Instructors - Provision List- Published 01-മാർച്ച്-2016 5900
Foreign Travel
Apply Online
 
 
MTech – Institution wise spot admission-regarding
(02/12/20)   ___________________
Regarding vacant MTech Seats
(02/12/20)   ___________________

(25/11/20)   ___________________

(12/11/20)   ___________________
Guidelines for M.Tech Admission 2020-21 released
(06/11/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.